Μεταφορές

Η Tzimpoulas International Transport, με άμεσες και συντονισμένες ενέργειες υλοποιεί το μεταφορικό της έργο, προσαρμόζοντάς το πάντα στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Προσφέρει τις πλέον κατάλληλες λύσεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς την Ευρώπη.

Το οδικό τμήμα των διεθνών μεταφορών αναλαμβάνει από τη μεταφορά μιας παλέτας (groupage) έως και ολόκληρου φορτίου (full truck load) και εγγυάται την ασφαλέστερη μεταφορά τους, εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί.

Ένα εξειδικευμένο τμήμα της Tzimpoulas International Transport παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μεταφορά εμπορευμάτων και εκτός συνόρων. Έχοντας γνώση των διεθνών κανονισμών μεταφοράς , η εταιρία μας ανταποκρίνεται ακόμα και στην πιο σύνθετη τελωνειακή διαδικασία, κατευθύνοντάς σας με τον καταλληλότερο τρόπο.