Αποθήκευση Logistics

Η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία μας, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις εξειδικευμένης φύλαξης για ειδικά φορτία, πάντα με προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Στόχος μας είναι η αξιόπιστη και συνεπής ανταπόκρισή μας στις ανάγκες των πελατών μας. Γι’ αυτό, η παραλαβή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τους πελάτες μας και σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα παραλαβών των εμπορευμάτων τους. Κατά την παραλαβή γίνεται ενδελεχής αντιπαραβολή των στοιχείων στα δελτία αποστολής με τη φυσική παραλαβή και παράδοση λίστας διαφορών, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και συνεπής συνεργασία μας.
Ωράριο παραλαβών: 08:00 – 17:00 εργάσιμες ημέρες (παραλαβές εκτός του ωραρίου γίνονται κατόπιν ειδικής συνεννόησης)